Avbestillings

uttak

Du har rett til å trekke seg i løpet av fjorten dager uten å gi en grunn til denne kontrakten.

Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, som ikke er fraktøren, har eller har tatt de siste varene i besittelse.

For å benytte deg av angreretten må du sende oss (Apropos Wein GmbH, Seilerberg 6c, 94086 Bad Griesbach, info@aproposwein.gmbh, telefon: 08532922251, faks: 08532922252) en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (med unntak av de ekstra kostnadene som oppstår fra det faktum at du har valgt en type leverings annet enn det som tilbys av oss, billigste Standard har), og betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dag meldingen er mottatt om kansellering av denne kontrakten med oss. For dette tilbakebetaling, bruker vi samme metode for betaling som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig avtalt; i alle fall vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetaling. Vi kan holde tilbake refusjon inntil vi har mottatt de returnerte varene tilbake, eller til du har vist at du har returnert varen, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er oppfylt dersom du sender varen før utløpet av fjorten dager. Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene. Du må bare betale for et eventuelt verdifall på varene, dersom dette tap av verdi skyldes en håndtering som ikke er nødvendig for å undersøke varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie hiet Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück.)

– Til Apropos Wein GmbH, Seilerberg 6c, 94086 Bad Griesbach, info@aproposwein.gmbh, faks: 08532922252

- Hiermit widerrufe (n) ich / wir (*) hiet von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / dø Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Avbestillings opprettet med Trusted Shops Høyre tekstforfatter i samarbeid med Wild Beuger Solmecke advokater.

Online kanselleringsskjema:

Apropos vin GmbH
Seilerberg 6 C
94086 Bad Griesbach

Kundeninformationen